Autorizace, certifikáty a oprávnění

Živnostenský list

montáže a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Živnostenský list

montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Živnostenský list

prodej zboží/zařízení

Živnostenský list

prodej použitého zboží/zařízení

Registrace DPH

platná registrace k DPH

Oprávnění elektro

oprávnění k montážím a opravám elektro zařízení do 1000V dodavatelským způsobem

Oprávnění plyn

oprávnění k montážím a opravám plynového zařízení do 50kW – ZEMNÍ PLYN, PROPANBUTAN

ATOTECH

PRO – FOLIO

WELTSERVIS

RM GASTRO

UNOX

GASTRO HAAL

BERNER

autorizační oprávnění na servis a montáže indukčních sporáků a techniky zn. BERNER

RETIGO

autorizační oprávnění na montáže a servis konvektomatů zn.Retigo